Dockside Tavern

Restaurant 425 Nebraska St. Oshkosh
  • Kids Menu — Yes

  • Highchairs — Yes

  • Changing Tables — Yes